Jaarlijks organiseer ik samen met Paul Borm een symposium om mensen te inspireren, dan wel via een actueel thema bij elkaar te brengen.

Dit jaar bereiden we een middag voor getiteld “Leiderschap kent geen camouflage”.

Leiderschap kent geen camouflage

De doelgroep zijn jonge professionals (tussen 25 en 45 jaar).

Het aantal deelnemers zal minimaal 100 en maximaal 150 zijn.

De kosten voor deelname zijn 250 euro, en opbrengsten gaan naar SFC (Stichting fondswerving en beheer commandogemeenschap).

We diepen het thema leiderschap uit met diverse werkvormen waaronder:

  • Duo-presentaties o.a. met Peter van Uhm (ex bevelhebber NL strijdkrachten)
  • Improvisaties door mensen uit publiek met acteurs.
  • Werkopdrachten in kleine groepen, met daarna rapportage plenair.

 

Nadere informatie volgt, maar reserveer de datum alvast