Coaching is inmiddels een heel breed begrip, je leidinggevende coacht, je collega, de buurvrouw, en iedereen doet dat op zijn eigen manier. Maar de coaches bij Barcavela hebben een gedegen coachopleiding gehad, en wij zijn dan ook NOBCO en EMCC gecertificeerd. Onze coaches hebben verschillende coachopleidingen, van ACT tot NLP, en van Systemisch Werk tot AI, MI, en OBM. Maar welke vorm van coaching we ook inzetten, we hanteren altijd de volgende 10 uitgangspunten bij coaching, onze 10 geboden:

1. Leerdoelen

doel

Voordat we aan een coachtraject beginnen kijken we eerst naar het gewenste doel; wat wil je straks kunnen of doen? Pas als je heel helder voor ogen hebt wat je wil bereiken, kun je kijken wat het verschil is met de huidige situatie, en wat maakt dat je nog niet bent waar je wil zijn. Coachen zonder doel is als praten met de Cheshire Cat; als je niet weet waar je heen wil is elke weg de goede weg.

2. Logische niveaus van verandering

logische niveaus van verandering

Bateson ontwikkelde het model van de Logische Niveaus van Verandering. Volgens dit model zijn er 6 niveaus zijn waarop mensen denken, leren, veranderen en functioneren. Binnen de coaching focussen we met name op het niveau van waarden en overtuigingen, omdat veranderingen op dit niveau een groot effect hebben op de onderliggende niveaus van vaardigheden en gedrag.  Iets veranderen in de manier waarop je naar zaken kijk, hoe je jezelf ziet, wat je van anderen verwacht, maakt dat je andere dingen kunt gaan gaan doen: als je gelooft dat je iets interessants te melden hebt zul je makkelijker opstaan en een presentatie geven dan wanneer je gelooft dat je niets interessants te zeggen heb; Als je er volledig van overtuigd bent dat elke klant koning is zal je je anders gaan gedragen dan wanneer je klanten eigenlijk vooral een onderbreking van je werkproces vind; Als je er van overtuigd bent dat jij net zo veel rechten hebt als anderen zet dat aan tot andere acties dan wanneer je er diep in je hart van overtuigd bent dat jij niet zo veel waard bent. Het bewust worden en ombuigen van overtuigingen is heel effectief om ander gedrag te krijgen.  (lees meer over de logische niveaus in deze vorige blog)

3. Hoe wel?

filmWij vinden het in coaching belangrijk om je handvatten te geven hoe je zaken in de praktijk kunt aanpakken, en we noemen dat de de kunst van het afkijken. Hoe fijn is het niet om te kunnen leren van mensen die iets al goed kunnen en hun als het ware te modelleren. We helpen je met theorie en met filmpjes om een beeld te vormen van het gedrag dat je uiteindelijk wil gaan vertonen, we ondersteunen jouw leerproces waar gewenst met videofeedback, en we zetten waar nodig een trainingsacteur in. Paulien en Mark zijn onze vaste trainingsacteurs

4. Hoe niet?

valkuilDoor te leren van fouten van anderen krijg je een helder beeld van wat jij wél wil. Guido Thijs ontwikkelde het concept van de klantenwegjaagclub om precies deze reden. Leren van fouten levert vaak hilarische momenten op, omdat spelenderwijs duidelijk wordt dat er eigenlijk wel heel veel fout kan gaan, waardoor de zwaarte er een beetje van af kan gaan. En als je weet wat je niet wil kun je ook na gaan denken over het voorkómen van dit gedrag. We denken graag met je mee hoe je de valkuilen, die er in ieder veranderproces gegarandeerd zijn, kunt vermijden. Jij weet zelf als beste waar jouw valkuilen zitten, wanneer je in oud gedrag dreigt te vervallen, welke momenten, situaties of mensen jouw triggeren. Samen zoeken we  net voor die momenten naar andere gedragsstrategieën.

5. Leren van eerdere successen

Je begint niet als een blanco blad aan een coachtraject; je hebt al een schat aan levenservaring opgedaan, positief en negatief. Wij benutten die positieve levenservaring graag. Waarschijnlijk doe je namelijk al heel vaak dingen gewoon goed. Wij zetten er op in om je bewust te maken van die momenten waarop je iets al goed doet, zodat je kunt leren om dit onbewuste gedrag bewust in te gaan zetten. Persoonlijke transitie ontstaat, in onderwijstermen als mensen groeien van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam. Maar de stappen bewust onbekwaam en bewust bekwaam horen daar gewoon tussen.

6. 70-20-10

70-20-10Coaching en trainingen binnen Barcavela zijn vormgegeven op basis van het 70-20-10 model: 70% leren door ervaring, 20% leren van anderen en 10% formeel en theoretisch leren. Dat betekent dat theoretische kennisuitwisseling maar een heel klein onderdeel van het coachtraject is, en er veel meer wordt ingezet op informeel leren. We zorgen dat er zo veel mogelijk links liggen met de dagelijkse praktijk, daarom is oefenen ook zo belangrijk. Door te oefenen leer je de theorie direct toe te passen op je eigen praktijksituatie. We gebruiken uitdagende, creatieve en energetische methodes, die zelfs ons zelf af en toe nog verbazen. Bij Jeroen Tessers blijf ik zelf bijvoorbeeld altijd  inspiratie halen voor nieuwe werkvormen

 

7. Growth Mindset

growth mindset

Binnen Barcavela werken we op basis van de Growth Mindset, een concept van prof. Carol Dweck van Stanford. Dweck is de grondlegger van het gedachtegoed rondom het denken in termen van vooraf bepaalde mogelijkheden of van groeimogelijkheden: de Growth Mindset versus de Fixed Mindset. Wij geloven dat talenten en vermogens kunnen worden ontwikkeld door passie, opleiding en volharding. We willen graag dat onze je kunt handelen vanuit een Growth Mindset; dat je wil leren; dat je bewust af en toe risico’s neemt om te kunnen leren van fouten, dat je je laat uitdagen om te groeien, en dat je eerlijk kijkt naar je tekortkomingen en zoekt naar manieren om ze te verbeteren.

Misschien heb jij die Growth Mindset niet van nature en moet je hem nog aanleren. Wij helpen je hiermee, en je zult zien dat zich dat na korte tijd al uitbetaalt in motivatie en in output. Wij helpen je om er van bewust te zijn dat het brein neurologisch verandert tijdens leren, we reflecteren met je op jouw eigen vorderingen, en we laten je leren van je eigen verander-ervaringen.

En wij zij heel oplettend in onze woordkeuze ( dus niet ‘je doet het goed, je moet vast wel heel erg slim zijn’, maar; ‘Je doet het goed, je hebt er ook heel hard voor gewerkt’). Zie ook de eerdere blog over de Growth en de Fixed Mindset.

8. Feedback

feedback smiley

Bij Barcavela geven we mensen graag complimenten, positieve feedback. Maar we zijn ook niet bang om negatieve feedback te geven. Positieve en negatieve feedback gaat niet over de emotionele + of – lading van feedback, maar gaat puur over de richting van het gewenste gedrag: positieve feedback bevestigt het gedrag; ga zo door, wat je doet is goed. Negatieve feedback geeft aan dat je het gedrag moet veranderen. Positieve feedback is fijn om te krijgen; je doet blijkbaar iets goed, het is prettig voor het zelfvertrouwen. Het nadeel van alleen maar positieve feedback is dat het niet aanzet tot verandering, je weet niet wat er specifiek anders moet om te verbeteren. Negatieve feedback is aangeven dat iets anders moet. We geven die feedback altijd vanuit respect; we benoemen het gedrag en geven aan wat het gedrag met ons doet, en wat wellicht een betere optie zou kunnen zijn. De combinatie van positieve en negatieve feedback maakt dat je concreet aan de slag kunt. Lees hier meer over feedback

9. Lol

lol plezierWe zorgen voor een veilige en ontspannen sfeer waarin gelachen kan worden. Dat is prettig voor jou, voor onszelf én voor het leerrendement. Emoties zijn de brandstof van het leren.Professor Boekaerts, hoogleraar onderwijspsychologie aan de Universiteit van Leiden, stelt “emoties zijn de brandstof van het leren”. Lees als je dit interessant vindt zeker eens de zomerreeks van het Onderwijs van Morgen, waarin onder andere wordt ingegaan op het limbische brein, emotionele piraterij, en het feit dat ons brein altijd voorrang geeft aan emoties.

 

10. Transfer

transfer borgingHet is fantastisch om in de coaching iets te leren, je krijgt inzichten en je kunt oefenen met het gewenste gedrag, maar hoe zorg je ervoor dat je het ook in de praktijk kunt toepassen? “The proof of the pudding is in the tasting”.  Je zult in de praktijk moeten laten zien wat je je tijdens de bijeenkomsten had voorgenomen. Wij helpen je om zelf stappen te formuleren: welke vaardigheden ga je wanneer toepassen in de praktijk, hoe SMARTer hoe beter. Ook  bieden we  praktijkopdrachten: tussen de bijeenkomsten door ‘verplicht’  oefenen om vaardigheden in te slijten .De derde transfermethode zit in de werkplekondersteuning: door jouw leidinggevende of teamgenoten te betrekken bij het daadwerkelijke uitvoeren van de voorgenomen stappen, bijvoorbeeld door afspraken regelmatig samen te evalueren, feedback te organiseren, of intervisie op te zetten.

 

Met deze 10 geboden geven we invulling aan een professionele manier van coaching. Of het nou gaat om executive coaching, loopbaancoaching, samenwerkingscoaching,managementcoaching of systemische coaching, dit is wat je van ons mag verwachten. meer weten? Bel of mail gerust