Binnen de organisaties waarin wij Management Development trajecten uitvoeren wordt ons soms gevraagd wat de beste manier van leidinggeven is. Hoe graag we dat ook zouden willen, wij hebben daar geen pasklaar antwoord op. De beste manier hangt af zoveel factoren; van de persoon zelf, van het team waaraan hij leiding moet geven, van het soort opdracht, van de context.

Dubbele focus

Wat we wel doen is leidinggevenden bewust maken van al die factoren en hun inzichten bieden. We maken ze ervan bewust dat ze een dubbele focus hebben, enerzijds de organisatie, en anderzijds de mensen; als ze alleen aan de organisatie denken zullen ze wellicht op korte termijn wel succes boeken maar de mensen zullen de organisatie snel in de steek laten door ontslag te nemen of door te saboteren. Als ze alleen aan de mensen denken, en de organisatiedoelen uit het oog verliezen, is er wellicht op termijn geen organisatie meer om brood op de plank te brengen.

Rollen: manager, leider, coach

We maken leidinggevenden bewust van hun rollen als manager, leider en coach: de management-rol heeft een focus op autonomie, en in deze rol zorgt de leidinggevende dat individu en team genoeg ruimte krijgen en zo weinig mogelijk belemmeringen en inefficiënties ervaren; deze rol is met name outputgericht. In hun leidende rol ligt de focus op binding, op het aanhouden van de juiste richting en op het bewaken van relaties in team; deze rol is met name gericht op het bewaken van de professionele norm. In hun coach-rol ligt de focus op het versterken van de individuele en de teamcompetenties, er is aandacht voor rolverdeling, reflectie, en een veilig leer- en werkklimaat.

Sturing en ondersteuning

We bieden ze tools voor sturing en ondersteuning; zij moeten als leidinggevende de richting uitzetten en de randvoorwaarden creëren, en daarnaast hun mensen ondersteunen om de organisatiedoelen én hun persoonlijke doelen te halen.
We leren ze dat leiderschap niet gaat om het geven wat mensen willen maar om het geven wat mensen nodig hebben. Wat succesvol lijkt op de korte termijn hoeft op de lange termijn niet effectief te zijn, en andersom. Ondersteuning is hard op de output maar zacht voor de mens.

Zelfleiderschap

In onze Management Development trajecten besteden we aandacht aan bewustzijn, aan inzicht, maar ook aan kennis, oefening en feedback.  Leiderschap vraagt zelfleiderschap; geen perfectie maar leren, bewustzijn, integriteit, bescheidenheid, helderheid, erkenning, een kwetsbare opstelling en goede intenties brengen je een heel eind. Onze disclaimer is dan ook” Wij leiden geen perfecte managers op, want volgens ons bestaan die niet”.

Meer weten?

Bel of mail ons gerust eens; we drinken onze koffie graag met jou!