grijstintenwe zijn de laatste jaren veel bezig bij organisaties die hun teams meer zelfsturend of zelforganiserend willen laten zijn. Het is altijd goed om je daarbij te bedenken dat centrale sturing versus zelfsturing geen zwart-wit dilemma hoeft te zijn. Als je alleen al kijkt naar het nemen van beslissingen zie je dat daar zeker 7 grijstinten in zitten

 

 

 

  • In de meest centraal gestuurde vorm van beslissingen nemen  is het de leidinggevende die de beslissing neemt, en het team meedeelt wat die beslissing is.
  • Iets verder op de  grijsschaal ligt het nemen van de beslissing door de leidinggevende die deze beslissing met een strikje erom presenteert aan het team, het creëren van draagvlak achteraf.
  • Weer een schaal verder vraagt de leidinggevende vooraf input aan het team, en neemt deze input mee bij het nemen van de beslissing.
  • Alweer een schaal verder neemt de leidinggevende de beslissing samen met het team, waarbij ze allemaal evenveel beslisrecht hebben.
  • Een stuk verder richting zelfsturing adviseert de leidinggevende het team, maar is het het team dat beslist.
  • Een schaal verder nog is neemt het team de beslissing en  wordt de leidinggevende hierover geïnformeerd.
  • Bij de meest ver doorgevoerde vorm van zelforganisatie laat de leidinggevende de beslissing het volledig aan het team over.

Ontwikkelproces

Als we de organisaties ondersteunen bij hun hun ontwikkelproces brengen we in beeld voor welke  onderwerpen en voor welk soort beslissingen ze welke mate van zelfsturing zoeken. Door niet zwart-wit te denken wordt het voor de leidinggevende veel makkelijker om het team steeds meer verantwoordelijkheid te geven, en voor het team steeds makkelijker om de verantwoordelijkheden die bij hun liggen ook daadwerkelijk op zich te gaan nemen.

En het scheelt ook om te weten dat dit een ontwikkelproces is; het gaat niet in één keer goed, er zullen onduidelijkheden en schermutselingen zijn, en dat is ook helemaal niet erg. Lees anders ook deze blog nog maar eens terug.

Meer weten?

Neem gerust contact op als je voor jouw organisatie of jouw team meer wil weten over zelforganisatie en zelfsturing