Hoe zorg je dat praktijkleren wordt opgepakt als iedereen thuis achter de pc zijn opdrachten zit uit te voeren, als je nauwelijks contact hebt met collega’s, en niemand met je kan sparren of feedback kan geven? hoe organiseer je informeel en non-formeel leren als je elkaar niet ontmoet? In deze blog eerst even wat achtergrondinformatie over dat formeel en informeel leren, en daarna  de link naar leren in de lockdown.

70-20-10

Binnen Barcavela geloven we heel erg in 70-20-10; een principe dat uitgaat van het grote belang van informeel en non-formeel leren. 70-20-10 staat voor de verhouding informeel, non-formeel en formeel leren. De percentages zijn niet absoluut, maar wel richtinggevend.

10- formeel leren

Binnen 70-20-10 staat de 10 voor het relatieve belang van formeel leren. Formeel leren is het in speciaal ingerichte leeromgevingen (zowel op school als bij bijvoorbeeld in een e-learning,) leren. Het is toegespitst op het halen van een erkend diploma of certificaat. Formeel leren levert vaak het fundament waarop andere vormen van leren kunnen voortbouwen.

20-non formeel leren

Non-formeel leren, 20% van het relatieve aandeel van leren, is een minder gestructureerde en systematische vorm van leren dan formeel leren, maar is wel nog steeds georganiseerd en doelgericht. Non-formeel leren heeft vooral betrekking op complexere zaken die je leert via sociaal leergedrag. De kennis en vaardigheden uit deze categorie krijg je onder de knie door feedback van en interactie met collega’s.
Non-formeel leren gaat om het vergaren van kennis via bijvoorbeeld een lezing in de bibliotheek, een workshop in een wijkgebouw, of doelgericht opzoeken van informatie in boeken of tijdschriften. Non-formeel leren is niet specifiek gericht op het behalen van een bepaald diploma of certificaat.

70- informeel leren

Informeel leren, de 70 in 70-20-10, is het ‘onbedoelde leren’, het leren als van andere activiteiten die we ontplooien en dit leren gebeurt terwijl we met de materie bezig zijn. Het wordt ook vaak omschreven als sociaal leren. Informeel leren is meestal niet gebonden aan een georganiseerde leersetting, maar gebeurt op de werkplek, bijvoorbeeld door instructies te volgen, mee te kijken met een ervaren collega, vaardigheden te oefenen en feedback te ontvangen.

Informeel leren sluit goed aan bij het inzicht dat mensen het liefst leren volgens trial and error: we gaan aan de slag, we lopen vast, we proberen het op een andere manier en we komen uiteindelijk weer wat verder. Terugkoppeling is essentieel om je vaardigheden aan te scherpen. In deze eerdere blog schreef ik al over het belang van feedback.

70-20-10 bij Barcavela

Coaching en trainingen binnen Barcavela zijn vormgegeven op basis van het 70-20-10 model: 70% leren door ervaring, 20% leren van anderen en 10% formeel en theoretisch leren. Dat betekent dat theoretische kennisuitwisseling maar een klein onderdeel van het leertraject is, en er veel wordt ingezet op informeel leren. We zorgen dat er zo veel mogelijk links liggen met de dagelijkse praktijk, daarom is oefenen ook zo belangrijk. Door te oefenen leer je de theorie direct toe te passen op je eigen praktijksituatie. We gebruiken uitdagende, creatieve en energetische methodes, die zelfs ons zelf af en toe nog verbazen. Bij Jeroen Tessers blijf  ik zelf bijvoorbeeld altijd inspiratie halen voor nieuwe werkvormen.

Leren in de lockdown

Je merkt dat het formeel leren binnen scholen al een aardige deuk heeft opgelopen. De basisscholen zijn net weer open, maar middelbare scholen, MBO’s, HBO’s en universiteiten leveren nog steeds voornamelijk afstandsonderwijs.

Het informele leren heeft het al helemaal zwaar. Omdat deze leervorm sterk gericht is op samenwerken, coachen en het leveren en ontvangen van feedback, is een sociale context zo verschrikkelijk belangrijk. Hoe moet dat als je geen collega’s ziet, als niemand ziet hoe je je werk doet en je af en toe een schouderklop of een tip kan geven?

Binnen Barcavela zien we dat veel starters het moeilijk hebben; geen meeloop-dagen, niemand die als achterwacht beschikbaar is voor die kleine dagelijkse vragen; geen zicht op de normen en de waarden die informeel gelden: ze worden in het diepe gegooid, met blinddoek en zonder zwembandjes. We adviseren organisaties om daar oog voor te hebben; onboarden vraagt, nu nog meer dan anders, persoonlijke aandacht en tijd. Bel regelmatig met die nieuwe collega, maak werkgroepjes waar je hem/haar in meeneemt, wijs een buddy aan, en zorg zo dat mensen niet verloren raken.

Maar ook mensen die al wat langer rondlopen binnen een organisatie hebben de behoefte om bij te leren en te ontwikkelen. We zijn dan ook steeds met klanten in gesprek over het organiseren van formele en informele ontmoetingsmomenten, waarbij medewerkers met en van elkaar leren; in een sfeer van vertrouwen feedback en leermomenten met elkaar delen, de topmomenten maar ook de briljante fouten, de voornemens en de hobbels op de weg.  Samen in projectgroepen werken aan ontwikkelopdrachten,  wandel-spar-sessies, virtuele koffies, mibo meetings, dagelijkse scrumsessies, een wekelijkse talentenjacht. Wat doet jouw organisatie om in deze thuiswerktijd mensen samen te laten leren?

Achtergrondinformatie

Het idee van 70:20:10 wordt uitgebreid gepresenteerd, uitgelegd en toegelicht in het boek 702010: naar 100% performance van Jos Arets, Vivian Heijnen en Charles Jennings – het principe van 70:20:10 wordt daarom ook soms betiteld als het Jennings-model.

Nabrander

Met alle digitale leermiddelen die er tegenwoordig zijn verdwijnt het scherpe onderscheid tussen bovengenoemde drie leertypen steeds meer. Valt het VISTA-college dat in de VDL-Nedcar fabriek zit nu onder formeel of onder informeel leren?