“Waarom dóet hij toch steeds zo lastig?”
”Waar maakt zij zich toch druk om?”
“Waarom snappen ze nou niet wat ik bedoel?”

Wij mensen zijn allemaal sociale wezens, die de hele dag door interactie hebben met anderen. Zelfs als dat niet zo lijkt, zelfs als je alleen achter je bureau zit te tikken, te cijferen of te corrigeren, zit daar een interactie-component in, omdat dat stuk dat jij schrijft gelezen en begrepen moet worden door anderen, en omdat die correcties die jij doorvoert weer te maken hebben met input van anderen.

Maar in die interactie wil het wel eens haperen. Omdat mensen niet reageren zoals wij verwachten, onze boodschap verkeerd begrijpen, of andere verwachtingen hebben dan wij. In onze coachpraktijk hebben we dan ook veel te maken met interactie- vragen.

“Wat zou het makkelijk zijn als iedereen gewoon hetzelfde dacht en deed als ik”

Ja makkelijk wel, maar zo werkt het helaas niet. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en referenties, zijn eigen waarden, en kijkt op zijn eigen manier naar de werkelijkheid. En de ene manier is niet beter is dan de andere, maar gewoon anders. Ik moet dan stiekem ook steeds even denken aan De Luizenmoeder: “dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder”.

Testen

Om mensen inzicht te geven in die verschillen gebruiken we, zowel bij individuele coaching als bij teamcoaching, regelmatig persoonlijkheidstesten en gedragstesten. Dit doen we niet om mensen in hokjes te verdelen, maar wel om het zelfbewustzijn te vergroten, te laten zien dat er verschillen zijn, en deze verschillen vervolgens beter te begrijpen, te leren waarderen, en optimaal te hanteren.

DISC

Een van de testen die we regelmatig gebruiken is DISC, een gedragstest die met name kijkt naar pro-activiteit en naar focus op relatie versus inhoud. Waarbij de vier letters D, I, S en C vier gedragsstijlen vertegenwoordigen:
D = Dynamisch en Direct
I = Interactief en Inspirerend
S = Stabiel en Support gevend
C = Correct en Consciëntieus

Zie ook hier 

Big Five

Een test die ook veel gebruikt wordt is de Big Five, een test die kijkt naar openheid, consciëntieusheid, extraversie, altruïsme en neuroticisme, met als mooi acroniem OCEAN. Heel in het kort, en zonder de pretentie te hebben hier een sluitende beschrijving te geven, meten deze begrippen:

  • Openheid: openstaan voor nieuwe ervaringen, nieuwe mensen, nieuwe concepten,
  • Consciëntieusheid: gewetensvol, hard en zorgvuldig werken, hechten aan orde en netheid,
  • Extraversie: gerichtheid op de buitenwereld, externe prikkels, groepsgebeuren en opwinding,
  • Altruïsme: hulpvaardigheid, zorgzaamheid,
  • Neuroticisme: emotionele stabiliteit en reactie op stress.

Metaprofiel analyse (MPA)

Daarnaast gebruiken wij ook de meta-profielen zoals die vanuit NLP bekend zijn, waarbij veel van bovenstaande typeringen vallen, maar ook bijvoorbeeld:

  • Motivatiefilter: denken in mogelijkheden of denken in processen en procedures
  • Overtuigingsfilter: geloven door respectievelijk wat je ziet, hoort, leest of voelt
  • Veranderbehoefte: gericht op overeenkomsten of net verschillen ( match versus mismatch)
  • Abstractieniveau: denken in globale concepten versus gericht op specifieke details.

Een volgende keer meer over deze metaprofielen

Management Drives

Binnenkort ga ik een opleiding Management Drives volgen.  Management Drives maakt gebruik van drijfveren. Een drijfveer zegt in deze visie niets over het feit of iemand zijn werk goed uit kan voeren. Wel of iemand energie krijgt van wat hij of zij doet, waardoor hij of zij beter in staat is dit werk te verrichten. De zes mogelijke drijfveren worden gezien als onderliggend aan gedrag en als een voorspeller voor denken, waarneming, houding en gedrag.

De gele drijfveer, met als prototype de visionair, is het streven naar inzicht, kennis en vrijheid. Waardewoorden hierbij zijn onderzoeken, analyseren, begrijpen, kritisch zijn. De groene drijfveer, met als prototype de people manager, stelt mensen en sociale contacten voorop en is het streven naar harmonie, gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid. Waardewoorden zijn vriendelijkheid, behulpzaamheid, openheid en communicatie. De oranje drijfveer, met als prototype de Ondernemer is de drijfveer die vooruitgang, resultaten en prestaties wil laten zien. Waardewoorden zijn vooruitgang, status, ambitie en efficiëntie. De blauwe drijfveer, met als prototype de bestuurder, is de drijfveer die zekerheid en duidelijkheid wil creëren. Waardewoorden zijn discipline, loyaliteit, verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid. De rode drijfveer, met als prototype de autoriteit, is de drijfveer die staat voor daadkracht, durf, en tempo. Waardewoorden zijn respect, grenzen en snelheid. De paarse drijfveer, met als prototype de nestor, is de drijfveer die staat voor veiligheid, geborgenheid en stabiliteit. Waardewoorden zijn verbinding, bescherming en eenheid.

Inzicht in drijfveren kan helpen om samenwerking, communicatie en performance beter te begrijpen. Illustratief daarin is hoe mensen een goed feest beschrijven, elk vanuit hun eigen kleur: geel zoekt een feest dat is ontstaan uit een creatief idee, groen wil graag dat iedereen zich goed vermaakt, oranje ziet graag interessante mensen, blauw wil graag dat alles goed georganiseerd is, rood wil graag feest vieren met zijn maten, en paars zou graag een jubileum vieren. (bron: managementdrives.com)

Meer weten?

Wil je een van deze testen zelf inzetten voor jouw team? Bel of mail gerust!

En wil je nog eens even in een tabel zien hoe het ook weer zate met al die kleuren in de verschillende modellen, kijk dan nog eens terug naar de blog over kleurige modellen.