Vandaag had ik een interessant gesprek met een leidinggevende. Hij had drie sub-teams op zijn afdeling en wilde daar graag één team van maken. Wat zouden wij daarin kunnen betekenen?

Visie op teams

Ik nam hem mee in onze visie op teams, waarin vijf elementen heel belangrijk zijn:

  1. Een team is een groep van mensen die samen werken aan een gezamenlijk resultaat, en hierbij onderling afhankelijk zijn;
  2. Teams hebben een gelimiteerde omvang;
  3. Teams kennen een taak- en rolverdeling op basis van competenties;
  4. Binnen een team vindt geregeld interactie en uitwisseling van informatie en energie plaats;
  5. Een team functioneert als een ‘systeem’ en heeft binnengrenzen tussen de teamleden onderling en buitengrenzen met andere teams.

Volkstuinteam

Dat betekent dat een aantal afdelingen sowieso NIET vallen onder onze team-terminologie, bijvoorbeeld groepen mensen die geen gezamenlijk doel hebben: de afdeling Finance en de afdeling HR worden in sommige bedrijven bijvoorbeeld in een bedrijfsbureau bij elkaar geplaatst, maar als zij als bedrijfsbureau geen gezamenlijk doel hebben, kunnen ze WEL prima als afdeling functioneren, maar kwalificeren ze NIET als team. En dat hoeft ook helemaal geen probleem te zijn. Ik vind de metafoor van de volkstuin die Martijn Vroemen gebruikt wel een leuke: “Mensen die samenwerken als in een volkstuin werken met veel plezier en trots op hun eigen lapje grond. Ieder doet iets waar hij goed in is. De één verbouwt mooie tomaten en de ander houdt het bij snijbloemen. Er zijn mensen die er een fors tuinhuis hebben neergezet en graag in de zon zitten. Als men een andere volkstuinhouder tegenkomt maakt men een praatje. Tijdens vakanties geven mensen voor elkaar water. Ook is er wel eens een probleem, zoals met de buurman die zijn distels maar laat woekeren. Alle distelpluisjes waaien over het volkstuincomplex! Dan moet er gepraat worden. Maar gelukkig gaat het meestal goed. De Volkstuineigenaren lenen graag hun kruiwagen uit en geven elkaar stekjes. Elk kwartaal is er overleg in het complex waarbij men beslist over het wel of niet vervangen van een waterpomp, de verlichting op het tegelpad of het verhogen van de contributie. En natuurlijk is er de jaarlijkse Barbecue waarbij men zelf geteelde aardappels poft.” In een volkstuinteam werken mensen vooral aan hun eigen taak, ze hebben geen gezamenlijk doel, maar tonen zich wel collegiaal. Voor veel soorten werk is dit een ideale samenwerking

Denk ook aan groepen mensen die elkaar niet nodig hebben om hun hun eigen doel te bereiken: als binnen een groothandel de mensen van de food-afdeling hun doelen kunnen behalen zonder de mensen van de non-food, horen deze groepen niet binnen een team. Ze kunnen het als collega’s binnen het bedrijf wellicht prima met elkaar vinden, hebben een gezamenlijk voerbalclubje en een PV, maar ze zijn net als op het volkstuintjescomplex niet van elkaar afhankelijk om hun eigen doel (tomaten, snijbloemen, zon-zitten) te halen. Wat dan weer wel logisch is is dat hun leidinggevenden van de groothandel binnen een managementTEAM samen verantwoordelijk zijn voor de resultaten van de  groothandel als geheel.

En toen?

Terug naar het gesprek van vanochtend.  Ik wilde graag eerst zeker weten dat het niet ging om mensen die puur vanwege het harkjesmodel bij elkaar waren gezet, en verder geen gezamenlijk doel hadden. Wat nu leuk is, is dat we met de mensen zelf in gesprek gaan om te ontdekken of ze 1 team zijn, en of ze dat zouden willen of moeten zijn. En mocht dat zo zijn, wat ze dan nodig zouden hebben om een topteam te worden.  En dán mag ik met ze in gesprek over Lencioni, die met zijn piramide met Vertrouwen, Conflict, Betrokkenheid, Verantwoordelijkheid en Resultaat zo veel handvatten geeft voor het bouwen van een Topteam. Lees meer.

 

lencioni, topteam