Thema Inhoud
Benchmark
 • Doelen deelnemer en leidinggevende
 • Benchmark
1 Persoonlijk leiderschap
 • DISC en Drijfveren
 • Eigen gedrag, drijvers en overtuigingen
 • Kernkwadrant van Ofman
 • Persoonlijke sterke punten
 • Ontwikkelpunten
2 Interpersoonlijk leiderschap
 •  Inzicht in gedrag en drijfveren van anderen
 • Impact op anderen
 • Anderen begrijpen en waarderen
3 Interpersoonlijk leiderschap
 •  Soorten gesprekken
 • Feedback geven en ontvangen
 • Gespreksvaardigheden
 • Coachen en motiveren
 • Onderhandelen
4 Interpersoonlijk leiderschap
 •  Teamdynamieken
 • Topteams
 • Anderen meenemen in jouw visie
 • Bouwen aan vertrouwen
5 Managementvaardigheden
 • Doelen stellen
 • Prioriteren
 • Timemagement
6 Interpersoonlijk leiderschap
 •  Coachmodel
 • Omgaan met weerstand
 • Conflictmanagement
7 Persoonlijk leiderschap
 • Rolbewustzijn
 • Grenzen kennen en bewaken
 • Ontwikkelpunten
8 Managementvaardigheden
 • Managen van verwachtingen
 • Taken delegeren
 • Doelen bewaken
 • Resultaten bewaken

(C) Barcavela, niets uit deze tabel mag zonder toestemming worden gebruikt voor commerciële doeleinden