Barcavela hoeft geen jaarverslag op te leveren, maar vanuit andere rollen weet ik hoe leerzaam het verslagproces is: gestructureerd kijken naar wat het afgelopen jaar is gebeurd, en de leerpunten mee nemen in de plannen van het komende jaar.

Werkzaamheden

werkzaamheden 2023

In 2023 bestonden de werkzaamheden voor ruwweg 1/3 uit teamcoaching, 1/3 uit leiderschapstrajecten, en het overige derde uit governance, individuele coaching en specifieke training. In 2023 waren er geen interim-opdrachten.

Binnen de teamcoaching was een tendens zichtbaar naar complexere problematiek. Het was mooi om iets te kunnen betekenen in settings waar mensen daadwerkelijk ziek en ongelukkig werden van de samenwerking. We zagen dat met onze interventies er weer licht en lucht kwam, de mensen zich beter voelden en de effectiviteit van het team in een aantal gevallen meetbaar toenam. Daarnaast was het ook een feest om te mogen werken met teams die van goed naar beter wilden.

De leiderschapstrajecten besloegen het hele spectrum van persoonlijk leiderschap, interpersoonlijk leiderschap en managementvaardigheden. Binnen de leiderschapstrajecten werd ingezet op workshops, masterclasses, coaching en intervisie.

De governance was toegespitst op de ouderenzorg en het passend primair onderwijs.

Voor 2024 wordt een groei in de governance-taken voorzien

Branches 2023

Twee derde van de werkzaamheden in 2023 werd uitgevoerd voor zorg en onderwijs, 22% in de zakelijke dienstverlening, terwijl maar 12% van de omzet uit industrie en overheid kwam.

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid is de focus op zorg en onderwijs een logische keuze, maar om paralellen tussen de branches te kunnen blijven trekken is iets meer spreiding wel gewenst.

Opleidingen

In 2023 zat de hoofdmoot van de opleidingen binnen de governance. Om PE punten te blijven krijgen zal ook in 2024 weer een substantieel deel van de opleidingen binnen de governance zitten. Vanwege de toenemende complexiteit in de teamcoaching is voor 2024 ook meer opleidingsfocus hierop gewenst.

Delen

Vind je deze blog interessant en wil je hem delen, altijd welkom. Verwijs je dan meteen even door naar www.barcavela.nl ?