Management Coaching

Zijn uw managers klaar voor hun positie? Wat hebben ze nodig om hun team en de organisatie nog verder te helpen?

Ons aanbod op het gebied van Management Development bestaat uit training en coaching.

De Management Training faciliteert uw managers in hun leidinggevende rol, zodat zij zelf nog beter vorm en inhoud kunnen geven aan hun taken en verantwoordelijkheden.

Management Coaching is bedoeld om 1:1 verdieping te geven aan onderwerpen die voor de individuele leidinggevenden van belang zijn. Casuïstiek kan betrekking hebben op onderwerpen uit de training, of op andere relevante en actuele zaken.

Om een extra steuntje in de rug te bieden voorzien wij ook in aanvullende e-coaching.

Je kunt de wind niet bepalen, maar wel zelf de zeilen zetten

PRODUKTEN

Coaching

Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden van modules die, afhankelijk van uw behoefte, gecombineerd kunnen worden.