Systemisch coachen

Systemisch coachen is een vorm van coaching op een dieper niveau: De oppervlaktelaag wordt gevormd door waarneembaar gedrag, de dieptelaag zijn de onderliggende overtuigingen, en op de nog dieper liggende referentielaag werden de overtuigingen gevormd. Met systemisch coachen is het mogelijk dat wat op dit moment te gebeurt, te plaatsen buiten deze tijd, context en systeem.

De basisvraag bij systemisch coachen is: wat vormde overtuigingen? Met systemisch coachen worden imprints gezocht: overtuigingsvormende ervaringen, die zijn ontstaan uit emoties en ervaringen in de vroege jeugd. Een klein kind heeft vaak nog niet de adequate woordenschat, maar ervaart wel emoties. Deze emoties, die niet per definitie logisch zijn, werken door in het systeem.

Een (systemische) reïmprint geeft met terugwerkende kracht hulpbronnen om overtuigingen te veranderen en op een andere manier om te gaan met moeilijkheden.

Het is als het ware een systeemupdate voor een onvolledige download of een system-bug: je kunt het verleden niet veranderen, maar wel de toekomst anders leven. Je kunt ervaringen niet deleten, je kunt ze wel uit de schaduw halen en accepteren dat ze er zijn: door oog te hebben voor het tekort kun je genieten van dat waar je de vervulling in zoekt.

PRODUKTEN

Coaching

Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden van modules die, afhankelijk van uw behoefte, gecombineerd kunnen worden.