Human Performance Improvement

Human Performance Improvement (HPI) is een gestructureerde methode om prestaties van mens en organisatie op systeemniveau te verbeteren. HPI gaat uit van de gewenste organisatieresultaten en legt de focus op concrete resultaten. Wij starten vanuit het gewenste business resultaat en analyseren samen met u terug naar gewenste performance, actuele performance en performance gap. Door kernoorzaken vast te stellen, de juiste interventies te selecteren en toe te passen werken wij doelgericht aan resultaatverbetering én gedragsverandering.

HPI is een methode die gericht is op het verbinden van individuele prestaties van medewerkers aan de gewenste organisatieresultaten. Hiervoor kijken wij vanuit drie perspectieven naar uw organisatie:

  • de organisatie (structuur, planning en beleid),
  • de processen (systemen, procedures, middelen en data) en
  • de medewerker (taken, bevoegdheden, competenties, motivatie).

Doordat wij samenhang creëren tussen de niveaus van medewerker, processen en organisatie komt u tot het realiseren van de meest optimale resultaten.
Wij beschouwen zowel de medewerker als de omgeving. Hierdoor wordt helder op welk niveau een probleem speelt:

  • op het niveau van de medewerker (inzetten op competentieontwikkeling of coaching),
  • op het niveau van de processen (focus bijv. op procesverbetering, kwaliteitszorg of resultaatmeting) of
  • op het niveau van de organisatie (aandacht bijv. voor beleidswijzigingen of beloningsstructuren).

Onze consequente systeembenadering van HPI staat voor een hoge Return on Investment (ROI).

informeren, instrueren, motiveren, overtuigen

PRODUKTEN

Organisatieontwikkeling

Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden van modules die, afhankelijk van uw behoefte, gecombineerd kunnen worden.