Intrapreneurship

Zoekt u medewerkers die klakkeloos volgen wat u ze opdraagt, of medewerkers die ondernemend zijn, zelfsturend, pro-actief en innovatief? Anno 2017 is intrapreneurship niet meer weg te denken: ondernemend zijn binnen een baan in loondienst. De meest in het oog springende competenties van intern ondernemerschap zijn autonomie, competitiedrang, innovativiteit, pro-activiteit en risicobereidheid.

  • Autonomie staat voor onafhankelijk denken en doen, voor zelfsturing. Autonomie draait om de wens om onafhankelijk te opereren, waardoor medewerkers in hun werk kunnen reageren op kansen, en ideeën kunnen neerzetten.
  • Competitiedrang refereert aan de behoefte om steeds beter te presteren en de strijd met concurrenten aan te gaan, en betekent voor uw medewerkers onder andere het ontwikkelen van talenten en die optimaal inzetten, maar ook zichzelf continue verbeteren
  • Innovativiteit kan diverse vormen aannemen, van technische, tot product/markt- of zelfs administratieve innovativiteit, en is een van de belangrijkste componenten van ondernemerschap. Medewerkers die innovatief zijn ontwikkelen zich continue, inclusief hun presentatie en positionering op de arbeidsmarkt. 
  • Pro-activiteit staat voor vooruit kijken, de toekomst onder ogen zien, kansen ontdekken en daarnaar handelen. Pro-activiteit gaat uit van een toekomstgericht perspectief, en betekent niet alleen het herkennen van kansen, maar ook bereid zijn om toekomstgericht te handelen. 
  • Risicobereidheid gaat om durven, keuzes maken en handelen onder onzekere omstandigheden. Risico bereidheid heeft betrekking op de bereidheid om zakelijk, financieel en persoonlijk beslissingen te nemen en te handelen onder grote onzekerheid, dus zonder de exacte consequenties te kennen

Wilt u een organisatie die meer ondernemend is? Wilt u de cultuur creëren die daarvoor nodig is, en uw medewerkers ondersteunen in hun ontwikkeling daarin? Neem gerust contact op met Barcavela.

De disclaimer is: uw organisatie zal nooit meer zijn zoals ze was!

informeren, instrueren, motiveren, overtuigen

PRODUKTEN

Organisatieontwikkeling

Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden van modules die, afhankelijk van uw behoefte, gecombineerd kunnen worden.