Management development

Zijn uw managers klaar voor hun positie? Wat hebben ze nodig om daadwerkelijk leiding te kunnen geven aan hun team? Onze Leiderschapstraining faciliteert uw managers in hun leidinggevende rol, zodat zij zelf nog beter vorm en inhoud kunnen geven aan hun taken en verantwoordelijkheden.

Wij trainen uw managers in de verschillende leiderschapsstijlen en hoe ze deze flexibel kunnen toepassen. Naast een theoretisch kader komen veel praktijksituaties aan bod. De deelnemers wordt gevraagd (lastige) praktijksituaties aan te dragen zodat ze daarmee kunnen oefenen.

Enkele onderwerpen die de revue passeren zijn:
  • Leiderschapsstijlen
  • Situationeel leiderschap
  • Motiveren van medewerkers
  • Effectief beïnvloeden
  • SMART afspraken maken
  • Omgaan met weerstand
  • Delegeren
  • Conflicthantering
  • Verbeterplannen

Op basis van een intake met de deelnemers wordt een traject op maat gemaakt waarbij nauwkeurig ingezoomd wordt op specifieke wensen en behoeften.

Omdat voor de vertaalslag van de veilige leeromgeving naar de daadwerkelijke praktijk vaak nog net een steuntje in de rug vereist is, voorzien wij ook in individuele coaching. Hierin wordt op de voor die persoon essentiële onderdelen ondersteuning en/of verdieping aangebracht. Wij kunnen ook ecoaching inzetten voor een verlengde ondersteuning.

informeren, instrueren, motiveren, overtuigen

PRODUKTEN

Organisatieontwikkeling

Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden van modules die, afhankelijk van uw behoefte, gecombineerd kunnen worden.