Operational Excellence

Staat uw organisaties steeds meer onder druk om te presteren? Moet u klantgerichter werken, de kwaliteit verhogen? Uw diensten tegen steeds lagere kosten leveren?

Operational Excellence (ook wel Blijvend Verbeteren, afkomstig van Lean Management) wordt worden steeds vaker ingezet als antwoord op deze vragen en uitdagingen. Operational Excellence staat voor een andere manier van werken. Operational Excellence is een filosofie, een manier van werken, die ervan uitgaat dat u voortdurend streeft naar het effectief leveren van waarde voor de klant. De term Lean staat voor mager; het proces ontdoen van ballast, van verspillingen; een proces zonder verspilling is een proces dat optimale klantwaarde levert.

Het mooie aan de filosofie van Operational Excellence is dat er respect is voor mensen; voorop staat dat elk proces gedragen wordt door mensen, en dat het in het oog houden van hun welzijn cruciaal is voor het slagen ervan. Lean biedt praktische technieken om verspillingen weg te nemen en de doorstroom van het proces te verbeteren. Ook de cultuur van Operational Excellence biedt voor organisaties mogelijkheden als focus op klantwaarde, focus op het proces, werken met effectieve KPI’s (Key Performance/prestatie-indicatoren, motivatie van medewerkers om (constant) kwaliteit te leveren en de uitdaging om complexiteit in systemen, structuren, diensten en processen te verminderen.

De laatste jaren zijn we binnen Barcavela steeds meer bezig met Operational Excellence. Vanuit de organisaties, maar zeker ook vanuit de medewerkers merken we dan vaak de neiging om alles in regels te vangen. Regels, procedures, protocollen en lijstjes geven namelijk zekerheid en bieden dekking als je je eraan gehouden hebt, ze waarborgen kwaliteit, maken het werk eenvoudiger, voorspelbaar en beheersbaar.

Maar aan al dat vastleggen zitten ook een hoop nadelen: gebrek aan bewegingsruimte, administratiedruk, bureaucratie, maar vooral het gevaar dat voldoen aan regels het allerbelangrijkste wordt. Het lijkt er dan soms op dat professionaliteit neerkomt op je aan de regels houden, waar professionaliteit volgens ons net er om draait dat je zoveel kennis en kunde hebt dat je die kunt inzetten en kunt doen wat het beste is in de gegeven situatie.

Barcavela helpt organisaties om medewerkers te motiveren richting eigen verantwoordelijkheid, ondersteunt leidinggevenden bij het managen van het veranderproces, en ondersteunt medewerkers hands on bij het optimaliseren van processen.

Want: ‘het is de kunst om lean te organiseren zonder anorexia te creëren’

informeren, instrueren, motiveren, overtuigen

PRODUKTEN

Organisatieontwikkeling

Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden van modules die, afhankelijk van uw behoefte, gecombineerd kunnen worden.