Strategie-sessies

De stip op de horizon is gezet, maar nu moeten er strategische keuzes worden gemaakt en beleid worden geformuleerd. Dit beleid wordt uitgewerkt in langetermijn doelstellingen en in kortetermijn SMART doelen. Ook moeten keuzes gemaakt worden over activiteiten die niet langer uitgevoerd zullen worden.

Het doel van de strategie-sessies is een gedragen beleid, waarbij gezamenlijk keuzes worden gemaakt die ook worden nageleefd. Hierbij is het zijn van een team waarin helder met elkaar wordt gecommuniceerd en waarin mensen elkaar aanspreken een voorwaarde. In een strategie-traject wordt dan ook, meestal in 3 opeenvolgende sessies, aandacht besteed aan het maken van keuzes en het uitwerken en het naleven van deze keuzes, aan teamontwikkeling en aan communicatie.

strategie sessie

PRODUKTEN

Organisatieontwikkeling

Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden van modules die, afhankelijk van uw behoefte, gecombineerd kunnen worden.