Visie-ontwikkeling

Uw organisatie heeft een doel, een bestaansreden. Én uw organisaties wordt gevormd door mensen, die allemaal mede worden geleid door hun eigen principes, hun overtuigingen en achterliggende doelstellingen.

Met een heldere missie en visie geeft u focus aan uw organisatie, u verbindt en inspireert mensen, en u biedt een kader voor alle losse doelen en acties die worden genomen.

Visie-ontwikkeling moet geen papieren tijger zijn, maar een gezamenlijk traject waarbij daadwerkelijk wordt bepaald waar de organisatie voor staat, waar men heen wil, hoe men wil omgaan met klanten, leveranciers, stakeholders en elkaar. Door stakeholders en medewerkers bij dit proces te betrekken wordt gegarandeerd dat de aansluiting van de visie op de praktijk naadloos loopt.

informeren, instrueren, motiveren, overtuigen

PRODUKTEN

Organisatieontwikkeling

Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden van modules die, afhankelijk van uw behoefte, gecombineerd kunnen worden.