DISC

Binnen onze teamontwikkelingstrajecten maken wij geregeld gebruik van gedrags- en persoonlijkheidstesten. Deze testen zijn bedoeld om de deelnemers zicht te geven op hun eigen gedrag, en op andere gedragsrepertoires. Het gebruik van een test biedt deelnemers een gezamenlijke taal. Een van de testen die wij inzetten is DISC.

DISC beschrijvingen geven in begrijpelijke taal zicht op gedrag en communicatie. De vier letters D, I, S en C vertegenwoordigen de vier persoonlijkheidsstijlen:
D = Dynamisch en Direct
I = Interactief en Inspirerend
S = Stabiel en Support gevend
C = Correct en Consciëntieus

Testen zijn binnen de trajecten van Barcavela nooit bedoeld om mensen te classificeren of in een hokje te plaatsen, wel om mensen zicht te geven op patronen, en vanuit dit bewustzijn te kunnen groeien naar meer flexibiliteit en effectiviteit

PRODUKTEN

Teamontwikkeling

Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden van modules die, afhankelijk van uw behoefte, gecombineerd kunnen worden.