Intervisie

Intervisie is een mooie manier om even bij het werk stil te staan, en samen te leren van elkaar. Belangrijk bij intervisie is een sfeer van vertrouwen en een strenge tijdsbewaking. Het inhuren van een begeleider kan ervoor zorgen dat iedereen in de groep aandacht heeft en krijgt, en dat het proces wordt bewaakt.

De inhoud van een intervisiecasus heeft betrekking op persoons- of functie-gebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Een intervisiemethode die we bij Barcavela vaak gebruiken is de 7-stappen methode:

  1.  beschrijven van de probleemsituatie
  2. formuleren van verhelderende vragen
  3. verdiepingsvragen
  4. roddel
  5. actieplan
  6. veralgemeniseren
  7. evaluatie van de genomen acties

Een aantal mensen uit het team van Barcavela begeleidt intervisie voor teams uit diverse organisaties, waarbij we uitgaan van bijeenkomsten van anderhalf uur en groepen van 5-8 personen.

PRODUKTEN

Teamontwikkeling

Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden van modules die, afhankelijk van uw behoefte, gecombineerd kunnen worden.