Management Drives

Binnen onze teamontwikkelingstrajecten maken wij geregeld gebruik van gedrags- en persoonlijkheidstesten. Deze testen zijn bedoeld om de deelnemers zicht te geven op hun eigen gedrag, en op andere gedragsrepertoires. Het gebruik van een test biedt deelnemers een gezamenlijke taal. Een van de testen die wij inzetten is Management Drives.

De 6 drijfveren (drives) zijn verbeeld in 6 typen managers :
De visionair, op zoek naar begrijpen en doorgronden.
De bestuurder, die zekerheid en duidelijkheid wil creëren.
De people manager die mensen en sociale verbanden voorop stelt.
De autoritaire leider, die uitblinkt in moed, tempo en daadkracht.
De ondernemer, die gericht is op resultaten en prestaties, en altijd vooruit wil.
De nestor, die zich dienstbaar opstelt en binding en veiligheid wil creeeren.

Testen zijn binnen de trajecten van Barcavela nooit bedoeld om mensen te classificeren of in een hokje te plaatsen, wel om mensen zicht te geven op patronen, en vanuit dit bewustzijn te kunnen groeien naar meer flexibiliteit en effectiviteit.

PRODUKTEN

Teamontwikkeling

Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden van modules die, afhankelijk van uw behoefte, gecombineerd kunnen worden.