Slimme mensen wijzer maken

Team ontwikkeling

Binnen uw organisatie wordt al structureel aandacht besteed aan continue verbeteren, maar de verbeteracties hebben nog geen goede voedingsbodem in uw organisatie.

Een ´Samen naar Beter´- trajekt is een trainingstraject op het gebied van samenwerking en communicatie, dat aanvullend en ondersteunend kan zijn aan de activiteiten binnen verbeterteams. Een ´Samen naar Beter´- traject is gericht op het verbeteren van de communicatie en de samenwerking, met als doel een betere performance en operationele excellentie.

Het doel van het traject is niet alleen theoretische kennis, maar vooral ook bruikbare praktijktoepassing. Leervragen worden direct omgezet in concrete opdrachten. De trainingen van Barcavela worden daarom vormgegeven volgens de principes van Action Learning: praktijkcasuïstiek, reflectie, werkopdrachten en afwisseling tussen leren en doen. Thema’s worden in een theoretisch kader geplaatst en vervolgens uitgewerkt in casuïstiek.

Elk ´Samen naar Beter´ traject is een maatwerktraject, waarin nauwkeurig ingezoomd kan worden op specifieke wensen en behoeften. Onderstaande onderwerpen kunnen bijvoorbeeld uitmaken van het traject:

Communicatievaardigheden:

 • Waarnemingsfilters
 • Actief luisteren
 • Waarheid en werkelijkheid
 • Lichaamstaal
 • Feedback geven
 • Feedback ontvangen

Samenwerking:

 • Positieve houding
 • Respect en empathie
 • Van klagen naar vragen
 • SMART afspraken maken
 • Aan afspraken houden
 • Ingrediënten van een goede deal
 • Teamrollen
 • Conflicthantering

PRODUKTEN

Teamontwikkeling

Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden van modules die, afhankelijk van uw behoefte, gecombineerd kunnen worden.