Adviesvaardigheden

Zijn uw medewerkers experts die anderen, intern of extern adviseren? In de training Adviesvaardigheden leren nieuwe én ervaren adviseurs nog beter adviseren. Zij krijgen inzichten en handvatten voor succesvolle samenwerking, waarbij een praktische en werkbare vertaalslag wordt gemaakt van competenties naar concreet gedrag en borging.

Competenties die worden versterkt zijn:
– pro-activiteit
– organisatie-sensitiviteit
– netwerken
– onafhankelijkheid
– durf

Op basis van een intake met de deelnemers wordt de training op maat gemaakt voor uw team, waarbij nauwkeurig ingezoomd wordt op specifieke wensen en behoeften.

Omdat voor de vertaalslag van de veilige leeromgeving naar de daadwerkelijke praktijk vaak nog net een steuntje in de rug vereist is, voorzien wij ook in individuele coaching en in e-coaching. Hierin wordt op de voor die persoon essentiële onderdelen ondersteuning en/of verdieping aangebracht.

PRODUKTEN

Training

Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden van modules die, afhankelijk van uw behoefte, gecombineerd kunnen worden.