Communicatievaardigheden

Uw organisatie heeft baat bij heldere en eenduidige communicatie. Communiceren doen we dagelijks, maar helder en eenduidig communiceren is een kunst op zich. Bovendien is goede communicatie niet het uiteindelijke doel, maar is het een noodzakelijke voorwaarde voor een gezonde organisatie met tevreden klanten.

Op basis van een intake met management en deelnemers maken wij een traject op maat, waarbij nauwkeurig ingezoomd wordt op specifieke wensen en behoeften. Gaat het bijvoorbeeld om communicatie in formele of in informele setting, om interne of externe communicatie?

Enkele onderwerpen die mogelijk de revue passeren zijn:

  • Feedback, geven en ontvangen
  • Schriftelijke communicatie
  • Observatie vs interpretatie
  • Social Media
  • Vergadertechnieken
  • Lichaamstaal
  • Jaargesprekken
  • Slechtnieuwsgesprekken
  • Sollicitatiegesprekken

Als medewerkers de vaardigheden hebben geleerd, maar vervolgens nog niet het gewenste gedrag laten zien in de dagelijkse praktijk, is het belangrijk om naar de oorzaak te kijken. Zit deze in persoonlijke weerstanden, in organisatorische hindernissen of wellicht in een diepere leerbehoefte?

Wij bieden medewerkers een e-coaching traject, waarin zij specifieke vragen kunnen stellen en individuele en organisatorische belemmeringen kunnen benoemen (bijvoorbeeld tegenstrijdige opdrachten, afgerekend worden op andere parameters, onzekerheden of angsten). De e-coaching
biedt naar de medewerkers een laagdrempelige 1:1 verlenging van de training en levert bovendien een 360graden feedback voor het management.
Uiteraard geven wij bij de 360 graden feedback ook een advies voor vervolgstappen om er uiteindelijk voor te zorgen dat u een gezond organisatie met tevreden klanten wordt en blijft.

PRODUKTEN

Training

Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden van modules die, afhankelijk van uw behoefte, gecombineerd kunnen worden.