Management Development

Zijn uw managers klaar voor hun positie? Wat hebben ze nodig om hun team en de organisatie nog verder te helpen? Management Development bestaat uit training en coaching.

De Management Development training faciliteert uw managers in hun leidinggevende rol, zodat zij zelf nog beter vorm en inhoud kunnen geven aan hun taken en verantwoordelijkheden. Zij leren de verschillende leiderschapsstijlen flexibel toe te passen. Naast een theoretisch kader komen veel praktijksituaties aan bod. De deelnemers wordt gevraagd (lastige) praktijksituaties aan te dragen zodat ze daarmee kunnen oefenen.

Enkele onderwerpen die de revue passeren zijn:
– Leiderschapsstijlen
– Situationeel leiderschap
– Motiveren van medewerkers
– Effectief beïnvloeden
– SMART afspraken maken
– Omgaan met weerstand
– Delegeren
– Conflicthantering
– Verbeterplannen

Op basis van een intake met de deelnemers wordt een traject op maat gemaakt waarbij nauwkeurig ingezoomd wordt op specifieke wensen en behoeften.

Omdat voor de vertaalslag van de veilige leeromgeving naar de daadwerkelijke praktijk vaak nog net een steuntje in de rug vereist is, voorzien wij ook in individuele coaching en in e-coaching. De coaching is bedoeld om 1:1 verdieping te geven aan onderwerpen die voor de individuele leidinggevenden van belang zijn. De e-coaching is bedoeld als extra steuntje in de rug.

PRODUKTEN

Training

Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden van modules die, afhankelijk van uw behoefte, gecombineerd kunnen worden.