Ondernemerschap

Vroeger waren ondernemerschap en loondienst twee tegengestelde begrippen. Anno 2017 is intrapreneurship niet meer weg te denken: ondernemend zijn binnen een baan in loondienst. Barcavela verzorgt zowel trainingen voor Entrepreneurs ( de zelfstandige ondernemers) als trainingen voor Intrapreneurs, de ondernemende professionals in loondienst.

Welke competenties horen bij intern en bij extern ondernemerschap, wat zijn voordelen, wat zijn nadelen of wellicht zelfs gevaren van ondernemend zijn in loondienst?

De meest in het oog springende competenties van ondernemerschap zijn:

  • Autonomie: dit staat voor onafhankelijk denken en doen, voor zelfsturing. Autonomie draait om de wens om onafhankelijk te opereren in het werk om zo te kunnen reageren op kansen, of om ideeën te kunnen neerzetten.
  • Competitiedrang: dit refereert aan de behoefte om steeds beter te presteren en de strijd met concurrenten aan te gaan, en betekent onder andere het ontwikkelen van talenten en die optimaal inzetten, en de eigen performance constant verbeteren.
  • Innovativiteit: dit kan diverse vormen aannemen, van technisch, tot product/markt- of zelfs administratief, en is een van de belangrijkste componenten van ondernemerschap. Innovativiteit betekent onder andere continue ontwikkelen, inclusief presentatie en positionering op de arbeidsmarkt.
  • Pro-activiteit: Vooruit kijken, de toekomst onder ogen zien, kansen ontdekken en daarnaar handelen. Pro-activiteit gaat uit van een toekomstgericht perspectief, en betekent niet alleen het herkennen van kansen, maar ook bereid zijn om toekomstgericht te handelen.
  • Risicobereidheid: Durven, keuzes maken en handelen onder onzekere omstandigheden. Risico bereidheid heeft betrekking op de bereidheid om zakelijk, financieel en persoonlijk beslissingen te nemen en te handelen onder grote onzekerheid, dus zonder de exacte consequenties te kennen.

Meer weten over Entrepreneurship of Intrapreneurship? Neem gerust contact op met Barcavela, of neem wellicht deel aan een van de workshops die regelmatig worden georganiseerd.

PRODUKTEN

Training

Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden van modules die, afhankelijk van uw behoefte, gecombineerd kunnen worden.