Samenwerken

Wilt u dat uw medewerkers, vanuit een gevoel van vertrouwen in elkaar, optimaal samenwerken? Wilt u online en fysiek samenwerken optimaal faciliteren?

Dan is het belangrijk dat uw mensen de voorwaarden voor samenwerking kennen, elkaars sterke en zwakkere punten herkennen en dat zij elkaar feedback te kunnen en durven geven.

Onze trainingen rondom interne samenwerking worden vormgegeven aan de hand van het model van Lencioni, het kernkwadrant van Ofman en de Denkhoeden van De Bono: Deze modellen geven inzicht in de voorwaarden voor samenwerking, de verschillen tussen mensen, en de positieve intenties van gedrag. Deze inzichten bieden een goede basis voor onderlinge feedback.

We bieden online, fysieke en blended trajecten aan. Steeds oefenen de deelnemers in een veilige setting met het geven en ontvangen van zowel positieve als negatieve feedback, en benoemen de belemmeringen om daadwerkelijk feedback te geven.

Of de trainingen nu online of fysiek plaatsvinden, zij zijn steeds heel praktisch van aard; weinig theorie, maar veel oefening en reflectie. We gebruiken uitdagende, creatieve en energetische methodes die input van alle deelnemers vragen. Door de inzet van rollenspelen en van trainingsacteurs kan het effect van communicatie en gedrag direct worden teruggekoppeld en worden vertaald in gewenst gedrag.

PRODUKTEN

Training

Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden van modules die, afhankelijk van uw behoefte, gecombineerd kunnen worden.