Teamdynamica

Samenwerken werkt soms als vanzelf, maar is lang niet altijd zo eenvoudig. Inzicht in teamdynamica kan helpen om samenwerking binnen een team te verbeteren. De belangrijkste aspecten van teamdynamica zijn

 • Bestaansreden
 • Persoonswaarneming
 • Interpersoonlijke aantrekking
 • Interactie: taak- en mens-georienteerd
 • Communicatie: Communicatie Netwerk
 • Procedures
 • Groepsnormen en conformering
 • Cohesie
 • Besluitvorming
 • Leiderschap
 • Teamontwikkeling
 • Feedback

In de training Teamdynamica gaan we, aan de hand van eigen ervaringen en praktijkvoorbeelden in op deze aspecten, en krijgen de leidinggevende en de medewerkers tips om de samenwerking in hun eigen team beter te laten verlopen.

PRODUKTEN

Training

Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden van modules die, afhankelijk van uw behoefte, gecombineerd kunnen worden.