zelfsturing is niet zwart-wit

we zijn de laatste jaren veel bezig bij organisaties die hun teams meer zelfsturend of zelforganiserend willen laten zijn. Het is altijd goed om je daarbij te bedenken dat centrale sturing versus zelfsturing geen zwart-wit dilemma hoeft te zijn. Als [...]