Barcavela

Barcavela is een netwerkorganisatie bestaande uit adviseurs, trainers en coaches, die gepokt en gemazeld zijn in ontwikkelings- en verandertrajecten in de Limburgse profit en not-for-profit sector. Mede dankzij het combineren van onze eigen ervaringen als zelfstandig ondernemers, maar vooral door onze complementaire competenties kunnen we directies & MT’s spiegelen, strategisch confronteren en een breder perspectief voorhouden. Daarbij leggen we altijd een link tussen organisatievisies enerzijds en gewenst gedrag en meetbare effecten anderzijds. We werken vraaggestuurd, hebben een breed dienstenpakket en naast ons eigen collectief een nog groter netwerk, omdat we sterk geloven in de kracht van verbinden. We zijn bovendien niet bang om met onze voeten in de modder te staan. We staan dus niet langs de zijlijn, opereren gemakkelijk op verschillende niveaus en kunnen door advisering, training, coaching en intervisie veranderprocessen in de diverse lagen van een organisatie inbedden.

Onze adviseurs, trainers en coaches

Ellen Schiffeleers
Ellen SchiffeleersOprichter van Barcavela
Ellen maakte carrière als bedrijfskundig adviseur en (project-) manager binnen MKB en overheid. In haar trainingen en haar coaching combineert zij haar bedrijfskundige visie met diverse communicatie en coachingmethoden, oa NLP en systemetisch werk.
Esther Urlings
Esther UrlingsTrainer en coach
Esther Urlings werkt voor Barcavela als trainer en coach. Zij werkt met situaties waarbij verandering of het ontwikkelen van vermogen om te veranderen in werk(situaties) centraal staat. Als trainer en coach gaat zij nadrukkelijk de verbinding aan met deelnemers en focust op proactiviteit en resultaat. . Esther heeft onder andere ervaring opgedaan bij Randstad, Philips, KPN, Kinderopvang en zorg.
Karen van Mulken
Karen van MulkenHR organisatieontwikkeling
Karen van Mulken werkt voor Barcavela als projectleider organisatieontwkkeling. Karen is HR expert en heeft ruime ervaring met het leiden van verandertrajecten op het terrein van mens- en organisatieontwikkeling. Zij heeft HR -en project ervaring en kennis, onder meer in het werken vanuit rollen. Zij kent de HR producten en specificaties heel goed en weet waar processen te versnellen. Haar kracht ligt in een hoge professionaliteit en diepgaande inhoudelijke kennis, met gevoel voor verhoudingen en oog voor de bedoeling.
Mark van de Zwan
Mark van de Zwan Trainingsacteur, Organisatie adviseur
Mark van de Zwan werkt voor Barcavela als trainingsacteur, organisatie-adviseur en trainer. Zijn combinatie van bedrijfskundig inzicht en de creatieve theateraanpak maken dat trajecten met hem soms confronterend maar altijd doelgericht en met humor zijn.
Paulien Weikamp
Paulien WeikampTrainingsacteur
Paulien Weikamp werkt voor Barcavela als trainingsacteur. Zij verstaat de kunst om in heel korte tijd levensechte situaties uit te spelen en te zorgen voor een veilige sfeer, waardoor de deelnemers optimaal kunnen oefenen met nieuw gedrag. Als psychologe heeft zij een goed inzicht in drijfveren en gedrag, en zij kan haar observaties en bevindingen op een heel toegankelijke manier teruggeven.
Marga Rieu-Roosen
Marga Rieu-RoosenCoach en P&O adviseur
Marga Rieu-Roosen voert voor Barcavela trajecten uit op het gebied van individuele coaching, teamcoaching, intervisie en organisatieontwikkeling. Haar kracht in individuele trajecten is haar analytische en emphatische aanpak, in de organisatietrajecten haar oplossingsgerichte methoden en haar HR-visie, waarbij zij voeling houdt met alle lagen binnen de organisatie.
Sandra Bronkhorst
Sandra BronkhorstTrainingsacteur
Sandra Bronkhorst werkt voor Barcavela als trainingsacteur. Haar vermogen zich volledig in te leven in elke rol en precies aan te voelen wat iemand nodig heeft, stelt haar in staat oprecht te reageren. Zij geeft inzicht in het effect van iemands gedrag door vanuit haar gevoel zinvolle feedback te geven. Albert Einstein zei het al; de enige bron van kennis is ervaring, oftewel, leren door ervaren, dit maakt trainingen nog effectiever.
Tessa van Mourik
Tessa van MourikPersonal Branding en Marketing
Tessa van Mourik verzorgt voor Barcavela trainingen op het gebied van Personal Branding en Marketing. Zij heeft haar sporen verdiend bij organisaties als Vodafone, Universiteit Maastricht en de Rutgers Stichting. De (professionele) ontwikkeling van mensen is haar grootste drijfveer.